Rezultati Natječaja za najbolji likovni i literarni rad na temu “Volontiram, srce diram”, 1.6.2018.

Na Natječaj za najbolji likovni i literarni rad na temu „Volontiram, srce diram“ proveden u sklopu projekta „Volontiram, srce diram“ koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva pristiglo je ukupno 67 likovna i 3 literarna rada. Rezultati:

 

Kategorija likovni radovi djece predškolske dobi – samostalni rad: 

 1. Nikola Ostojić, DV Suncokret, rad „Pomažemo zajedno“, mentorica Kristina Cerovski.
 2. Tonka Hrgović, DV Suncokret, rad „Zajedništvo“, mentor Marko Bolić
 3. Maja Funtek, DV Suncokret PO Mikleuš, rad „Poklanjam svoje igračke onima koji nemaju“, mentorica Ivana Škulj

 

Kategorija likovni radovi djece predškolske dobi – skupini rad:

 1. Skupni rad: Ena Nerovčić, Melani Pranjić, Lana Lukić, Vesna Dubaić, DV Suncokret PO Mikleuš, rad „Naše ruke stvaraju svijet“, mentorica Ivana Škulj
 2. Starija vrtićka skupina „Cvjetići“, DV Zeko, rad „Volontiram, srce diram“, mentorice Sandra Kumrić i Tamara Dorić
 3. Skupni rad: Inna Kozjak, Sara Ciglar, Maja Blažević, DV Suncokret, rad „Zajedno možemo sve“, mentorica Kristina Cerovski.

 

Kategorija likovni radovi djece školske dobi I. i II razred osnovne škole:

 1. mjesto dijele: Učenica 2. razreda Petra Ivanković, OŠ Eugena Kumičića PŠ Novaki, rad „Sreća je pomagati“, mentorica Marinela Zrinščak Begovac i učenica 2. razreda Mara Relić, OŠ Josipa Kozarca „Pomozi baki“ mentorica Kata Huber
 2. mjesto dijele: Učenica 2. razreda Lana Košćak, OŠ Josipa Kozarca, rad „Pomažem prijateljima“, mentorica Gordana Kovač, učenica 2. razreda Tara Djokić, OŠ Eugena Kumičića, rad „Slatina – grad ljudi koji pomažu drugima“, mentorica Željka Novotni i učenik 2. razreda Leon Ciglar, OŠ Eugena Kumičića, rad „Mozaik volontera – posvuda djeca“, mentorica Vera Menčik
 3. mjesto dijele Učenik 1. razreda Benjamin Majer, OŠ Josipa Kozarca, rad „Pomoć susjedu pri cijepanju drva“, mentorica Ivana Pandur i učenik 1. razreda Borna Prebeg, OŠ Eugena Kumičića, rad „Etiopijska mama“, mentorica Renata Grahovac.

 

Kategorija likovni radovi djece školske dobi III. i IV. razred osnovne škole:

 1. mjesto dijele: učenica 4. razreda Lana Mandl, OŠ Josipa Kozarca, rad „Radost darivanja“, mentorica Sanja Hmelik i učenica 4. razreda Luna Biščan, OŠ Eugena Kumičića PŠ Novaki, rad „Volontiranjem rasti“, mentorica Marinela Zrinščak Begovac
 2. mjesto dijele: učenica 4. razreda Ana Ivanović, OŠ Josipa Kozarca, rad „Igra bez granica“, mentorica Sanja Hmelik i učenica 3. razreda Ana Marija Fabijanac, OŠ Eugena Kumičića, rad „Volontirati starijim osobama“, mentorica Spomenka Bošnjak
 3. mjesto dijele: učenik 4. razreda Luka Njegač, OŠ Josipa Kozarca PŠ Novi Senkovac, rad „Čišćenje parka“, mentorica Sanela Tot i učenik 4. razreda Dario Majkić, OŠ Eugena Kumičića PŠ Novaki, rad „Pomozi, srce dotakni“, mentorica Marinela Zrinščak Begovac

 

Kategorija likovni radovi učenika srednjih škola:

 1. mjesto učenica 1. razreda prodavač Esmeralda Milaković, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, rad „Volontiram, srce diram“, mentorica Svjetlana Dupan
 2. mjesto učenica 1. razreda prodavač Ivana Jozić, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, rad „Volim volontiranje“, mentorica Svjetlana Dupan
 3. mjesto učenica 1. razreda konobar Katarina Jelenić, Industrijsko-obrtnička škola Slatina, rad „Volontiram, srce diram“, mentorica Svjetlana Dupan

 

U kategoriji literarni radovi djece od I. do IV. razreda osnovne škole:

 1. mjesto učenica 2. razreda Tara Djokić, OŠ Eugena Kumičića, rad „Volontirati, srce dirati“, mentorica Željka Novotni
 2. mjesto učenica 4. razreda Aleksandra Đurić, OŠ Eugena Kumičića PŠ Novaki, rad „Volontiram, srce diram“, mentorica Marinela Zrinščak Begovac
 3. mjesto učenica 6. razreda Sara Matovina, OŠ Josipa Kozarca, rad „Nesebična ljubav“, mentorica Ivana Strupar.

 

Šetalište Julija Burgera 5
Nazovite nas098 / 697 - 733

Creation & host: MIDNEL d.o.o.