Prvi sat Dječjeg kutka Veseli sat

Prvi sat Dječjeg kutka Veseli sat ogranak Josipovo održan je 15.11.2016. godine, a ogranak Nova Bukovica 16.11.2016. godine. U Senkovcu je prvi Veseli sat održan prije tri godine, 8.11.2014. godine.

Proslave rođendana održat ćemo:

Prvi rođendan Dječjeg kutka “Veseli sat” ogranak Nova Bukovica održat će se u srijedu 22.11.2017. s početkom u 17:30 (prostorije OŠ)
Treći rođendan Dječjeg kutka “Veseli sat” ogranak Senkovac održat će se u petak, 24.11.2017. s početkom u 17:30 sati (prostorije PŠ)

Prvi rođendan Dječjeg kutka “Veseli sat” ogranak Josipovo održat će se u subotu, 25.11.2017. u 17 sati (prostorije PŠ)

U Slatini će se u četvrtak u prostorijama DND-a, 23.11.2017. s početkom u 18 sati održavati redoviti Veseli sat u kojem će se uredovno pripremiti nezaboravna dječju igru, zabava i veselje!

Molimo da pozovete djecu i roditelje na sudjelovanje u svečanim Veselim satima DK-a i da sami nazočite i zabilježite proslavu kao i rad Dječjih kutaka.

Lijep pozdrav,

Društvo “Naša djeca” Slatina
Snježana Pačarić

Šetalište Julija Burgera 5
Nazovite nas098 / 697 - 733

Creation & host: MIDNEL d.o.o.