Društvo naša Djeca Slatina
Šetalište Julija Burgera 5
65 godina s djecom i za djecu

Povijest

ŠTO JE DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ SLATINA

Društvo „Naša djeca“ Slatina dobrovoljna je, samostalna, nevladina, nestranačka, neprofitna, edukacijska, humanitarna, demokratska, angažirana i kooperacijska Udruga koja djeluje na području Grada Slatine i bližih općina.

Službeni naziv Udruge je Društvo „Naša djeca“ Slatina, a skraćeni naziv DND Slatina.

Misija i vizija: Volonterskim i stručnim radom pridonositi ostvarivanju prava i potreba djeteta, provoditi aktivnosti i akcije s djecom i za djecu, pružati podršku roditeljima u odgoju djece i djelovati za opće dobro.

Ciljevi: Poticanje i vođenje odabranih i osmišljenih aktivnosti djece i za djecu u njihovom slobodnom vremenu, informiranje djece o pravima djeteta, pokretanje akcija za ostvarivanje tih prava i potreba i aktivno sudjelovanje djece u ukupnom društvenom životu, kao i potpora roditeljima u edukaciji za razvoj i odgoj djece.

Društvo „Naša djeca“ Slatina osnovano je 1952. godine kao društvena organizacija. Od tada do današnjih dana organizacija je usmjerena na pomoć djetetu, poduzima aktivnosti za dobrobit djece i stalno osuvremenjuje programe svoga djelovanja.

Dosadašnji rezultati ostvareni su zalaganjem mnogobrojnjih vrijednih članova – volontera, koji su time priskrbili Udruzi veliki ugled, tradiciju i popularnost u javnosti.

Društvo „Naša djeca“ Slatina svoje djelovanje temelji na volonterskom radu svojih članova.

logo Društva „Naša djeca“ Slatina

uobličio i ujednačio s drugim DND RH

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske 2018 godine

O POČETCIMA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ SLATINA

Osnivačka Skupština Društva „Naša djeca“ Podravska Slatina održana je 2. prosinca 1952. godine.

Prva strana Zapisnika sa sastanka Inicijativnog odbora 2. prosinca 1952.g.

Ubrzo nakon sastanka inicijativnog odbora, održana je, 8. prosinca 1952. godine, Osnivačka skupština.

 

 

Zapisnik sa Osnivačke skupštine Društva „Naša djeca“ Slatina

Temeljni dokumenti za osnivanje i rad Društva „Naša djeca“ Slatina bili su Pravila Društva „Naša djeca“ s Postupkom za osnivanje Društava „Naša djeca“ koje je izdao Glavni odbor Saveza Društava „Naša djeca“ NR Hrvatske, Zagreb, Trg Republike br. 8/I. Pravila su prihvaćena na Osnivačkoj skupštini Društva „Naša djeca“ Podravska Slatina dana 8. prosinca 1952. godine.

Prvo rješenje o registraciji Društva „Naša djeca“ Podravska Slatina donio je Narodni odbor Kotara Podravska Slatina, Odjel za unutrašnje poslove Podravska Slatina dana 20. siječnja 1954. godine.

Prvo Rješenje o registraciji Društva „Naša djeca“ Podravska Slatina

Svakom članu uručivana je članska iskaznica (karta), a plaćanje članarine bilo je i tada obavezno. U vrijeme početaka, evidentirano je 245 članova.

Vrijedne dokumente o osnivanju organizacije pronašao je voditelj Gruntovnice Općinskog suda u Virovitici, gospodin Tihomir Fišli 2015. godine u arhivi Gruntovnice Općinskog suda u Slatini. Predao ih je članici Radmili Đurinić koja je dokumentaciju s velikom radošću predala u arhivu i na čuvanje Udruzi.

Predajom za Društvo „Naša djeca“ Slatina najvrijednijih dokumenata o osnivanju i postojanju Udruge, odnosno organizacije iz toga doba, gospodin Tihomir Fišli ostvario je mogućnost dokazivanja postojanja i djelovanja tadašnje organizacije te ostvario mogućnost izdavanja ove Monografije.

Cilj osnivanja bio je, prema prilikama i mogućnostima, razviti različite oblike rada u interesu pravilnog odgoja djece, na svom području voditi brigu o životu, kao i zabavi djece do 15 godina, a naročito voditi brigu o njihovom izvanškolskom životu.

Organizacija je imala zadatak svojim radom osigurati suživot djece s općim društvenim potrebama te lik djeteta razviti i izgraditi prema načelima i potrebama zajednice.

Društvo „Naša djeca“ brinulo se da djeca steknu razna praktična znanja i vještine, a isto tako zadovoljiti potrebu djece za igrom i zabavom, prema dječjim potrebama, interesu, uzrastu i spolu, kako bi se djeci organiziralo što radosnije djetinjstvo. Jedan od velikih zadataka Društva „Naša djeca“ Slatina bio je zaštita socijalno ugrožene djece.

U suradnji sa školom Društvo „Naša djeca“ osnovalo je mliječnu kuhinju te su zalaganjem, dobrom voljom i upornošću članova Društva postignuti lijepi rezultati. Djeca su uz minimalnu naknadu dobivala jedan obrok i to toplo mlijeko, kakao, sir i drugo za vrijeme školskog odmora, a što je svakako utjecalo na poboljšanje dječje ishrane.

U sklopu Društva djelovala je pionirska organizacija u okviru koje je djelovalo šest tehničkih grupa: grupa za fizički odgoj, kulturno-umjetnička grupa, pionirsko kazalište i kazalište lutaka te tamburaški i pjevački zborovi.

U 1954. godini zabilježene su aktivnosti: Dječja priredba „Pozdrav proljeću“, Doček pionira Titove štafete i uređenje igrališta.

Aktivnosti u 1955. i 1956. godini bile su:

Zaštita siromašne i nezbrinute djece (nabavka odjevnih predmeta, knjige i ostali školski pribor), Nadogradnja i održavanje dječjeg igrališta, Organizacija Dana dječje radosti na dan 1. siječnja – pribavljanje poklona za svu djecu, a osim toga, i nešto odjeće i obuće za siromašnu djecu, zatim Rad Kazališta lutaka, Pionirsko kazalište, Pionirska organizacija, Prikazivanje dječjih filmova i Slanje slabije djece na oporavak.

1956. godine nabavljena je harmonika iz novčanih sredstava Društva koja je služila djeci za učenje, igru i razonodu.

Svoje aktivnosti Društvo je financiralo prikupljanjem članarina i dijelom prikupljanjem sredstava u organizacijama, ustanovama i poduzećima.

Društvo je 1956. godine brojalo oko 450 članova, a važna aktivnost toga doba bila je ispraćaj pionirske Titove štafete. Zanimljivost iz toga doba je da se vodio popis izvanbračne djece, djece rastavljenih roditelja i djece alkoholičara. Evidencije se nalaze u arhivi Udruge.

Prema podacima koji su nam dostupni, 1957. godine tadašnja organizacija broji 420 članova. Aktivnosti u toj godini bile su: pionirski višeboj povodom Dana mladosti, Dječji tjedan, Dan dječje radosti i Mala priredba. U dokumentaciji 1957. godine spominje se osnivanje i rad sekcija: Savjet pionira, Sekcija za izgradnju igrališta, Sekcija kazališta lutaka, Sekcija za rad s roditeljima, Sekcija za ljetovanje, Sekcija za socijalnu zaštitu djece, Sekcija za mliječnu kuhinju.

Aktivnosti u 1958. godini bile su: Smještaj jednog djeteta u internat, Prodaja markica, Osnovana školska kuhinja, a po prvi puta spominje se Cvjetni korzo.

U pronađenim zapisnicima sa sjednica Društva „Naša djeca“ Slatina u razdoblju od 1975. do 1983. zabilježene su provedene aktivnosti: Svake godine Cvjetni korzo uz organiziranje izbora najbolje skupine i novčane nagrade, Oprema i izgradnja dječjeg igrališta, Briga o djeci bez roditelja, Crtanje na asfaltu, Natjecanje u koturaljkama, Podjela pomoći školama, Prikupljanje članarina i prikupljanje dobrovoljnog priloga, Prikupljanje odjeće za djecu, Organizacija Dana dječje radosti, Priredbe i zabave povodom Dana žena, Organizacija priprema za prijem učenika prvih razreda u Pionirsku organizaciju, Jedan član Savjeta škole bio je iz Društva „Naša djeca“ Slatina.

Druženje članica DND Slatina
(s lijeva stoje: Olga Zrinski, Branka Šimunović, Vera Subotić i Mira Šimek
s lijeva sjede: Slavica Libl, Marija Fišer, Elizabeta Lipčić, Vera Jukić)

Zabilježeno je da je tijekom svake veće aktivnosti organizirana prodaja tomobola čime su se prikupljala sredstva za pomoć potrebitima.

Bivši članovi s kojima su se obavljali razgovori vezano za rad Društva „Naša djeca“ Slatina rado su spominjali i sjećali se zajedničkih putovanja. Putovanja su se u pravilu organizirala u lipnju, po završetku aktivnosti oko Cvjetnog korza. Od zajedničkih putovanja najviše pamte putovanje u Banja Luku, Sarajevo, Mađarsku, Hrvatsko zagorje, Kumrovec i Trakošćan, Petrova Gora i Plitvička jezera.

TIJELA ORGANIZACIJE ODNOSNO UDRUGE

Zabilježeno je u dokumentaciji da su u tijelima tadašnje organizacije 1955. godine bili:

Stojanka Vilenica, Dragica Kukurić, Ljubica Ručević, Ankica Trbojević, Ivana Vukres, Emil Gajer, Svetozar Ćeralinac, Franc Škofić, Josip Ruđenini, Vinko Hmelik, Ilinka Štrbo, Jelena Smiljanić, Ljubica Radić, Maja Vrkljan, Roza Vujanović, Nevenka Drača, Ana Hauzler, Anđela Arbutina, Marija Štribl, Zorica Završki (Rakić), Draško Pavlović.

Predsjednica organizacije bila je Ankica Trbojević, tajnik Emil Gajer, a v.d. tajnika Maja Vrkljan

1957. Ankica Trbojević je i dalje bila predsjednica Udruge, a tajnik Maja Vrkljan. Blagajnik je bila Ljubica Ručević.

Upravni odber 1957. godine činio je:

Đuro Peškir, Anđelka Arbutina, Smilja Dubravčić, Krsta Janković, Anamije Mraković, Ivana Vukres, Marija Stribl, Jovanka Kujunđija, Zorica Zavški, Amalija Radić, Anka Petrović, Maja Vrkljan, Zvonko Libl, Anica Matijević, Jelka Mandić, Jelena Smiljanić, Jelena Subotić, Stevo Kuzmić, Svetozar Ćeralinac, Mile Drezgić, Ljubica Ručević, Stojanka Vilenica, Ankica Trbojević.

Tomislava Elijaš bila je predsjednica od 1958. do 1989. Tajnica je bila Brankica Šimunović. Od 1989. do 1992. predsjednik organizacije bio je Zdenko Bedeković.

Usmenom predajom, saznaje se da je od 1992. do 2008. godine predsjednica organizacije, a nastavno i Udruge Branka Šimunović, učiteljica iz Slatine.

Konferencija Društva „Naša djeca Slatina 1980. godine

U mandatu od 2004. do 2008. godine Izvršni odbor činili su:

Banka Šimunović, predsjednica

Božica Majhen, potpredsjednica

Snježana Pačarić, tajnica

Članovi: Zorica Varga, Ljiljana Job, Slava Matić, Melita Blažević, Ružica Šimara, Dijana Javorović, Ružica Vujić i Mira Baković

Nadzorni odbor: Ana Šnjarić, Jelka Borovčak, Snježana Vereš.

Na dan 31. siječnja 2008. godine na popisu članova koji su posjedivali iskaznicu Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, tada aktivnih članova, kao i nekada aktivnih članova te vrlo aktivnih vanjskih suradnika Udruge bili su: Snježana Labus, Marija Dupan, Dubravka Idek, Jasna Plantak, Milka Gregac, Mira Šimek, Olga Dragosavljević, Marija Škiljić, Slavica Libl, Zorica Varga, Elizabeta Janečić, Matija Perkovac, Denis Ostrošić, Ranka Kabić, Vera Menčik, Ljiljana Job, Božica Majhen, Andrija Klement, Dragica Šuvak, Ana Perković, Josip Bojagić, Tomislava Elijaš, Mira Baković, Jelka Borovčak, Nedeljka Grgić, Marija Fišer, Margareta Bačura, Ivan Levar, Đurđa Levar, Vesna Hudoletnjak, Sanja Klement, Nelica Šiser, Jadranka Srdoč, Milena Radosavljević, Zvjezdana Tovernić, Mirjana Keller, Gordana Filipović, Jasna Jukić, Drena Miljanić, Snježana Dupan-Lovrić, Jasmina Krznarić, Tomislava Elijaš, Mira Pelikan, Marija Vrkljan, Ksenija Plantak, Vesna Dudović, Branka Šimunović, Kata Huber, Ružica Vujić, Snježana Pačarić, Ana Šnjarić, Dijana Javorović, Marija Rukavina, Anita Kovačić, Marica Bićanić, Snježana Vereš, Melita Blažević, Mirjana Banjedvorac, Ksenija Čurić, Ružica Šimara, Josip Bojagić, Ljiljana Job, Abuzeid Mohd El Rasheid, Spomenka Bošnjak, Sanja Bujanić, Ksenija Ćurić, Biljana Frajhaut, Snježana Graovac, Marina Ivoš, Marija Kireta, Milena Kolarić, Željka Novotni, Gordana Kovač, Nedeljka Klement, Marina Koleno, Blaženka Marić, Ana Stoponja.

Velikom Skupštinom koja je održana 13. svibnja 2008. godine u restoranu Stari podrum vl. Vlado Kontić mijenja se sastav Izvršnog i Nadzornog odbora. Slobodno se može reći da od tada počinje novo doba Društva „Naša djeca“ Slatina.

Redovna izborna Skupština 13. svibnja 2008. godine