Djeca Dječjih foruma Mladost i Osmijeh posjetili djecu u Dječjem vrtiću Zeko i Dječjem vrtiću Suncokret, Dječji tjedan 2018.

U Dječjem tjednu 2018. djeca Dječjeg foruma Mladost koji djeluje pri OŠ Eugena Kumičića i djeca Dječjeg foruma Osmijeh koji djeluje pri OŠ Josipa Kozarca posjetili su mališane u Dječjem vrtiću Zeko i Dječjem vrtiću Suncokret.

Veliki su za male pripremili različite igrice, zanimljivi dramski igrokaz te gimnastičku točku, a i izrađivali su od tijesta jesenske plodove. Uz aktivno sudjelovanje mališana u svim aktivnostima, po uzoru na velike, mališani su glumili i gimnasticirali.

U oba vrtića, pjesma, ples i igra ukrasili su druženje.

Fotografije s posjeta Dječjem vrtiću Zeko, 4.10.2018.

Fotografije s posjeta Dječjem vrtiću Suncokret, 5.10.2018.

 

Šetalište Julija Burgera 5
Nazovite nas098 / 697 - 733

Creation & host: MIDNEL d.o.o.