“Volonteri u parku”

Volonterski klub OŠ Josipa Kozarca i Volonterski klub OŠ Eugena Kumičića danas su se pridružili javnozdravstvenom projektu „Živjeti zdravo“ te aktivnosti „Volonteri u parku“.

Kroz dva sata boravka u Parku 136. brigade, druženjem uz badminton volonterke školskih volonterskih klubova promicale su usvajanje zdravih stilova života, ali i naučile kako pravilno reanimirati unesrećenog te kako zbrinuti osobu pri ozljedi.

Sudjelovanje u aktivnosti „Volonteri u parku“ provela se u sklopu projekta „Volontiram, srce diram“ koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Šetalište Julija Burgera 5
Nazovite nas098 / 697 - 733

Creation & host: MIDNEL d.o.o.