Dječji forum Mladost Slatina, prezentacjia projekta “Bolje neka umre selo nego običaji”, 4.10.2018.

U okviru Dječjeg tjedna 2018. djeca Dječjeg foruma Mladost u Osnovnoj školi Eugena Kumičića održala su prezentaciju projekta “Bolje neka umre selo nego običaji” kojim su se pridružili obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. u cilju podizanja svijesti o važnosti i značenju kulturne baštine te o ulozi djece i mladih u njenom očuvanju.

Šetalište Julija Burgera 5
Nazovite nas098 / 697 - 733

Creation & host: MIDNEL d.o.o.