Temeljem Odluke gradskog vijeća Grada Slatine o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine od 29. kolovoza 2017. te usvojenog Statuta Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine, gradonačelnik grada Slatine prof. Denis Ostrošić donio dana 18. rujna 2017. Odluku o objavljivanju izbora za članove Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine. 

Izbori da članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u utorak, 17.10.2017. godine.
Dječje Gradsko vijeće Grada Slatine je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Slatine, koji se provodi uz sudjelovanje osnivača Grada Slatine, Društva “Naša djeca” Slatina, Osnovne škole Eugena Kumičića i Osnovne škole Josipa Kozarca.
Dječje Gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu.
Cilj osnivanja DGV je uspostavljanje odnosa međusobnog uvažavanja, slušanja i komunikacije između djece i Grada; Razvijanje svijesti o Gradu kao zajednici svih građana; Prepoznavanje i priznavanje prava svim skupinama građana; Osposobljavanje djece za ostvarivanje svoga prava na izražavanje vlastitog mišljenja; Osposobljavanje djece za donošenje odluka za sebe i druge; Razvijanje odgovornosti kod djece za donesene odluke.
Statut i više informacija o Dječjem Gradskom vijeću Grada Slatine možete dobiti na linku:
Prezentacija projekta u OŠ Eugena Kumičića održat će se u utorak, 26.9.2017., a prezentacija u OŠ Josipa Kozarca u srijedu, 27.9.2017. godine.
Pozivamo djecu da se kandidiraju za 1. saziv Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine, a roditelje pozivamo da ohrabre djecu na aktiviranje u ovaj vid aktivnosti odnosno participacije u životu lokalne zajednice.
Pomoć u provedbi izbora pružit će učenici 4. razreda Srednje škole Marka Marulića Slatina, smjer Ekonomija.
Šetalište Julija Burgera 5
Nazovite nas098 / 697 - 733

Creation & host: MIDNEL d.o.o.